ECHAn ohjeistus sävytettyjen maalien myrkytystietokeskusilmoituksista asettaa verkkokaupalle suhteettomia vaatimuksia

Taustaa

1.1.2021 tuli voimaan EU:n laajuinen velvoite tehdä ilmoitus myrkytystietokeskusten käyttöön terveydelle vaarallisista ja fysikaalisia vaaroja aiheuttavista seoksista. EU-asetus edellyttää seoksen täydellisen koostumuksen ilmoittamista. Suomessa ja muissa Pohjoismaissa vastaava käyttöturvallisuustiedotteen tietoihin perustuva kansallinen velvoite on ollut voimassa kymmeniä vuosia.

Kuluttajille tai ammattilaisille tilauksesta sävytettäville maaleille on annettu poikkeus myrkytystietokeskusilmoituksen tekovelvoitteesta ja UFI-tunnisteen luomisesta, mutta hyvin tiiukoin ehdoin:

  • Poikkeuksen hyödyntämisen edellytyksenä on, että (ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvista) perusmaalista ja sävytyspastoista on jo tehty ilmoitukset ECHAn tietojärjestelmään
  • Sävypastojen UFI koodit merkitään maalipurkin etikettiin.
  • Sävytetyn maalin luokitus on sama kuin perusmaalin, jota seoksessa on 90-99%. Myrkytystietokeskuksilla on näin sävytetyistä maaleista kaikki tarvittava valmistajan toimittama tieto hoito-ohjeiden antamista varten.

Poikkeus on tarpeellinen, sillä sävytettyjen maalien ilmoituksia tulisi valtava määrä (komission omassa selvityksessä määrä olisi 44M ilmoitusta). Lisäksi sävytetty maali voidaan käyttää vain muutaman päivän tai viikon kuluessa, jonka jälkeen ilmoitus tietokannassa olisi hyödytön. Ilmoituksen tekemiseen kuluu myyjältä aikaa n. 3 tuntia ilmoitusta kohden ja ilmoituksen tekemisen kustannus yritykselle on vähintään noin 60-75 eur/ilmoitus (sivukuluineen myyjän palkkauskustannus on noin 20-25 eur/tunti).

ECHAn ohjeistus on rajaamassa verkkokaupan poikkeuksen ulkopuolelle

Echan ohje maaliskuulta 2021 toteaa, että poikkeuksen soveltaminen on sidoksissa myyntihetkeen (maksuun)*. Ohjeessa esitetyn tulkinnan mukaan verkon kautta tilattu ja maksettu sävytetty maali ei kuuluisi poikkeuksen piiriin, vaan siitä olisi tehtävä erillinen ilmoitus ECHAn tietojärjestelmään ja sille olisi haettava uusi UFI-tunnus. Sen sijaan ennakkotilattu, myös esim. verkon kautta tilattu, mutta sävytyksen tekopaikalla maksettu maali taas kuuluisi poikkeuksen piiriin.

ECHAn perusteena on olettama että verkkokaupan ostoprosessissa kaupalla on enemmän aikaa ilmoituksen tekemiseen. Todellisuudessa toimituslupaukset verkko-ostamisen click & collect- prosessissa ovat lyhyimmillään 30 minuuttia, eikä tämä jätä aikaa ilmoituksen tekemiseksi enempää kuin kivijalkakaupassa asiointi. Mielestämme ECHAn tämän hetkinen perustelu vaatii sitä, että käytännössä tarpeeton työ pitää tehdä , jos he olettavan siihen olevan aikaa.

Maalien yksilöllinen sävyttäminen ja verkkokauppa ovat Green Dealin mukaisia toimintamalleja

Pohjoismaissa ja Baltiassa maalien sävyttäminen asiakkaan tilauksen mukaan on pääasiallinen myyntitapa, yli 95% vähittäiskaupan kautta myytävistä maaleista sävytetään kaupassa. Muualla Euroopassa myydään enimmäkseen tehtaalla valmiiksi sekoitettuja värisävyjä. Pohjoismainen toimintatapa on resurssitehokas ja ympäristön kannalta kestävämpi: säästöjä syntyy maalien raaka-aineissa, pakkausmateriaaleissa sekä varastoinnissa ja kuljetuksessa. Myös jätteeksi päätyvän maalin määrä on oleellisesti pienempi.  Kuluttajille tilauksesta sävytetty maali tarjoaa rajattoman mahdollisuuden eri sävyihin, mutta myös paremman mahdollisuuden valita eri maalityyppien, kiiltoasteiden ja maalin muiden ominaisuuksien välillä.

Verkkokauppa on vakiintunut osa digitaalista yhteiskuntaa, jonka parantamiseen komission digistrategia tähtää. Tavoitteena on sekä tehokkuuden ja saavutettavuuden parantaminen, mutta myös hyöty ympäristölle.  Lisäksi koronavuoden vauhdittama voimakas etäkaupan kasvu on osoittanut osaltaan tarpeen etäkaupparatkaisuiden tukemiseksi ja lisäksi voimakkaan kasvun odotetaan jatkuvan. Yhden tuoteryhmän sulkeminen verkkokaupan piiristä lainsäädäntöä tulkitsevalla ohjeistuksella asettaa tuotteet ja kauppatavat (tilattu sävytys vs valmiit seokset) eriarvoiseen asemaan ilman lainsäädännöllistä perustaa. Lisäksi ECHAn ohje edellyttää asiakkaiden käyvän sävytystä tekevässä toimipisteessä maksaakseen ostoksensa. Tämä ajaa myös asiakkaat maantieteellisesti eriarvoiseen tilanteeseen, jos paikkariippumaton asiointi maaliostoksilla ei ole enää mahdollista.

Ilmoitusvelvollisuuden takia tilauksesta sävytettyjen maalien verkko-ostosmahdollisuus häviäisi, koska ilmoitusten tekemiseen tarvittavia resursseja ja osaamista ei kaupalla ole. Kun sävytettyä maalia tilataan esimerkiksi 1, 3 tai 10 litraa, ja ilmoituksen tekemisen kustannus on kalliimpaa kuin myydyn maalin arvo.

ECHAn ohjeessa olevaa tulkintaa tulee muuttaa eri myyntikanavien tasa-arvoisen kohtelun takia

Esitämme, että ECHAn ohjeistusta tulee muuttaa siten, että tilauksesta sävytettäviin maaleihin sovelletaan ilmoituspoikkeusta maksutavasta ja myyntikanavasta riippumatta. Liitteenä olevassa asiantuntijalausunnossa on tarkemmin käyty läpi tasavertaisen kohtelun vaatimuksen juridisia perusteita. EU:n perustamissopimuksessa käsiteellään mm. kilpailun suojaamista markkinoilla ja sitä, että viranomainen ei voi omilla toimillaan aiheuttaa kilpailun vääristymistä.

*To avoid disproportionate administrative burden, Annex VIII, part A, section 2.2a., provides for a possibility to opt not to submit information regarding bespoke paints when they are
formulated for an individual and professional consumer at the point of sale. In addition, the
special provisions allow duty holders to not generate a UFI for the final paint. This includes also the case where consumers or professional users pre-order (e.g. online) but they only conclude the sales contract by paying at the place where the paint is formulated, then the place of formulation and point of sale normally coincide and the exemption under Article 25(8) of CLP applies.

Bespoke paints that are not formulated at the point of sale are not covered by the exemption.
This means that pre-orders where the sales contract is concluded from a place other than where the paint is formulated (e.g. it can be the case of on-line sales where payment takes place online), require the generation of a UFI and the submission of information on the final paint as supplied, in accordance with the standard Annex VIII requirements. Indeed, the formulator typically has more time to submit a notification and attach a UFI before handing over or delivering the paint to the consumer or professional user