Yhdistys ja toiminta

Väriteollisuusyhdistys ry on maamme maali- ja väriteollisuuden etujärjestö.

Väriteollisuusyhdistyksellä on tällä hetkellä 11 jäsentä. Yhdistys on Kemianteollisuus ry:n jäsenjärjestö. Yhdistyksen jäsenet ovat myös Kemianteollisuus ry:n jäseniä. Yritysten edunvalvontatyö on jaettu siten, että Väriteollisuusyhdistys ry  vastaa jäsenyritystensä elinkeinopoliittisesta edunvalvonnasta ja Kemianteollisuus ry niiden työmarkkinapoliittisesta edunvalvonnasta.  

Väriteollisuusyhdistys ry osallistuu lainsäädäntöhankkeiden valmisteluun, yritysten turvallisuustyön kehittämiseen ja maalien standardisointiin sekä laatii tilastoja ja selvityksiä. Lisäksi osallistumme huoltovarmuuden suunniteluun, kansainväliseen yhteistyöhön sekä alan viestintään.

Seuraamme tuonti- ja vientitilastoja sekä maalien myyntiä ja laadimme niistä yhteenvetoja. Yhdistys seuraa kotimaisten säädösten sekä EU:n direktiivien ja asetusten valmistelua sekä toimeenpanoa. Osallistumme ehdotusten valmisteluun sekä kansallisesti että yhteystyössä alan euroopplaisen kattojärjestön CEPE:n kautta. Tietoa säädösmuutoksista välitetään ja ajankohtaisia kysymyksiä kommentoidaan hallituksen ja toimikuntien kokouksissa. Yhdistys tekee aktiivista yhteistyötä alan eurooppalaisen kattojärjestön CEPE:n ja muiden Pohjoismaiden kanssa. 

Valtaosa yhdistyksen jäsenistä on sitoutunut kemianteollisuuden vapaaehtoiseen Responsible Care -vastuullisuusohjelmaan.  Siinä osallistutaan koko kemianteollisuuden ympäristö-, terveys- ja turvallisuusaiheisten seurantatietojen (indikaattoreiden) keruuseen. Niiden avulla seurataan ja vaikutetaan tuotannon ja tuotteiden jatkuvaan parantamiseen.  Maalien standardisoinnin kansallista toimialayhteistyötä hoitaa Kemesta ry, jonka Väriteollisuusyhdistys ry perusti yhdessä Kemianteollisuus ry:n ja Metsäteollisuus ry:n kanssa. Maalialan standardisointiasiat hoidettiin Kemesta ry:n kansallisessa standardisointikomiteassa (Kemesta 09 “Maalit”).