Maalien tuotannon vastuullisuus

Tuotannon turvallisuus

Tuotantolaitosten toimintaa säätelevät lukuisat eri velvoitteet mm ympäristönsuojelun, työntekijöitten suojelun ja prosessiturvallisuuden varmistamiseksi. Maaliteollisuus osana kemianteollisuutta panostaa näihinkin turvallisuuden osa-alueisiin lupien edellyttämien ja  lainsäädännön vaatimusten yli. Näiden omaehtoisten vastuullisuustoimien tuloksia mitataan vuosittain Responsible Care mittareilla.

Maalitehtailla maalien raaka-aineiden ja maalituotteiden pääsy ympäristöön estetään esimerkiksi käsittelemällä laitoksen jätevedet jo ennen niiden johtamista kunnalliselle jätevedenpuhdistamolle tai viemällä pesuvedet vaarallisen jätteen käsittelyyn. Vahinko- ja onnettomuustapausten varalle tuotantolaitoksilla on käytössä monenlaisia ennalta varautumisen toimenpiteitä viemäreiden sulkemisesta varoaltaisiin ympäristöön pääsyn estämiseksi.

Osaavat työntekijät ovat turvallisuuden kulmakivi. Turvallisuuskulttuuri syntyy johdon ja henkilöstön, koko organisaation sitoutumisesta, tavoitteista ja käytännöistä turvallisten toimintatapojen edistämisessä.  Työtä turvallisuuden eteen tehdään väriteollisuudessa jatkuvasti huomioiden myös tuotantoalueilla toimivat urakoitsijat.