Organisaatio

Yhdistyksen asioita hoitavat hallitus, toimitusjohtaja ja toimisto.

Lisäksi yhdistyksellä on seuraavat toimikunnat  ja jaostot:

Kauppa- ja rakennusmaalien kaupallinen toimikunta seuraa oman alansa maalituotteiden käyttöä ja taloudellista kehitystä sekä edistää tarvittaessa maalauksen mahdollisuuksien tunnetuksi tekemistä.   Toimikunta kokoontuu 4 kertaa vuoden aikana.

Teollisuusmaalien kaupallinen toimikunta seuraa teollisuuspinnoitteiden käyttöä ja alan taloudellista kehitystä sekä järjestää tarvittaessa yhteistä tiedotusta teollisuusmaalien käyttöön liittyvissä asioissa.  Toimikunta kokoontuu 4 kertaa vuoden aikana.

Tekninen toimikunta käsittelee väriteollisuuden toimialaan liittyviä teknisiä kysymyksiä ja antaa tarvittaessa lausuntoja. Toimikunta kokoontuu 2 – 3 kertaa vuodessa. 

Yhdistyksen säännöt löytyvät tästä linkistä