Väriteollisuuden uudet verkkosivut on nyt julkaistu

Väriteollisuus ry julkaisi uudet verkkosivut, joiden tarkoituksena on tarjota selkeää tietoa maalialasta Suomessa. Uudistuksessa uudistettiin myös liiton visuaalinen ilme ja logo.

Sivuilla kerrotaan alasta, maalien vastuullisuudesta, alan lainsäädännöstä, teknisistä asioista sekä edunvalvontaan liittyvistä uutisista. Pyrkimyksenä on tuottaa ja tarjota selkeää sisältöä, joka on helposti löydettävissä. Tarkoitus on jatkossa hyödyntää sivustoa paremmin viestinnässä ja sidosryhmäkohtaamisissa.

Sivustoja tullaan edelleen jatkokehittämään ja tuomaan tietoa kattavammin saataville.